Taisyklės

Bendra informacija

Naudodamiesi svetaine oliveta.lt (toliau – Svetaine) jūs sutinkate su šiomis naudojimosi taisyklėmis ir įsipareigojate laikytis jose nurodytų nuostatų.

Vytautas Brundza (toliau – Autorius) ir kiti asmenys, publikuojantys turinį ar kitaip prižiūrintys Svetainę (toliau – Svetainės administracija), stengiasi, kad pateikiama informacija būtų tiksli, tačiau negarantuoja visiško tikslumo ir neatsako už naudojimosi informacija, pateikta šioje svetainėje, padarinius.

Bet kokia Svetainėje paskelbta informacija jokiais atvejais nėra ir negali būti laikoma bendrovių, kuriose dirbo ar dirba Autorius, nuomone ar oficialia pozicija. Šių bendrovių komentarus galite gauti susisiekę su jų viešųjų ryšių atstovais. Autorius tinklaraštį Svetainėje rašo kaip fizinis asmuo ir atsiriboja nuo bendrovių nuomonės ar bet kokių galimų interesų konfliktų.

Autorystės teisės

Autorystės teises gina Lietuvos Respublikos įstatymai.

Visi prekiniai ženklai, prekių, produktų ar kitų objektų pavadinimai yra arba gali būti registruoti ženklai arba registruoti prekiniai ženklai, priklausantys teisėtiems jų savininkams.

Atsakomybės apribojimas

Svetainės administracija negarantuoja, kad Svetainės funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti ar kad Svetainė bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi Svetaine, yra išimtinai jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai, jūs tai pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.

Svetainėje yra arba gali būti nuorodų į kitus tinklalapius ar interneto resursus. Pastarųjų turinio tikslumo, saugumo ar kitų aspektų Svetainės administracija negarantuoja. Už resursus, pateiktus kitose svetainėse atsako tų svetainių administracija.

Slapukai

Svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Jie yra būtini svetainės veikimui užtikrinti, todėl lankytojai, lankydamiesi Svetainėje, sutinka ir pareiškia, kad neprieštarauja slapukų naudojimui.

Baigiamosios nuostatos

Svetainės administracija pasilieka teisę bet kada keisti šias nuostatas be išankstinio įspėjimo, paskelbdama jas Svetainėje.